Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Welkom

Transcare: professionele behandeling van chronische pijn

Chronische pijn is in Nederland een van de meest voorkomende gezondheidsklachten. De gezondheidszorg is echter vaak onvoldoende in staat om deze ingewikkelde pijnklacht adequaat te kunnen behandelen

Waarom kiest u voor Transcare?

Transcare bundelt de krachten van verschillende behandeldisciplines. Onze werkwijze is ontwikkeld om patiënten transdisciplinair te behandelen. De kern van deze transdisciplinaire werkwijze is dat de patiënt centraal staat. En dat verschillende hulpverleners gezamenlijk – vanuit dezelfde visie op pijn – diagnostiek verrichten, educatie over pijn geven en behandelingen uitvoeren. We werken hierbij samen met pijnspecialisten uit de eerstelijn (fysiotherapeuten, huisartsen, psychologen) maar ook uit de tweede lijn (specialisten uit het ziekenhuis), zogenaamde anderhalvelijnszorg.

Transcare richt zich op:

  • Hulpverleners die de zorg voor patiënten met chronische pijn willen verbeteren.
  • Patiënten die zoeken naar de juiste behandeling van hun chronische pijnklachten.

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn ontstaat door veranderingen in het centrale zenuwstelsel: sensitisatie. Wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste jaren herhaaldelijk aangetoond dat sensitisatie het belangrijkste mechanisme is van chronische pijn. Aan de ene kant is dat goed nieuws: er is een duidelijke oorzaak voor de pijn! De pijn is dus niet psychisch of ingebeeld. Aan de andere kant is er ook slecht nieuws: deze sensitisatie kun je aan de buitenkant niet zien. Dat maakt dat mensen met chronische pijn nogal eens te maken krijgen met onbegrip vanuit de omgeving. Sensitisatie is heel moeilijk te behandelen, maar er zijn diverse factoren die deze sensitisatie (en dus de ernst van de pijn) kunnen beïnvloeden. De mate waarin iets pijn doet hangt onder andere af van:

  • Of er duidelijkheid is over de oorzaak van de pijnklachten.
  • De wijze waarop iemand met zijn klachten omgaat, welke beperkingen er zijn.
  • De mate waarin iemand in staat is zelf controle te krijgen over zijn pijnklachten.
  • Stressfactoren waar iemand mee geconfronteerd wordt.
  • Hoe iemand beweegt, staat, zit, de mate van verkramping.

Chronische pijn wordt dus niet zozeer bepaald door de mate waarin lichaamsweefsel daadwerkelijk beschadigd is, maar door de mate van sensitisatie die is ontstaan en de wijze waarop iemand zelf met de pijn omgaat.Kijk onder de link patiënten hoe u bij Transcare onder behandeling kunt komen.

Transcare heeft samen met LANNOO campus een boek uitgegeven waarin u als hulpverlener of patient alles kunt vinden hoe pijn werkt! Interesse in dit boek? Gebruik dan de volgende LINK.

Wilt u meer informatie over Transcare?

Neem contact met ons op, verstuur uw bericht via de contactpagina van Transcare.

Presentaties Symposium Pijn van Jong tot oud en alles wat er tussen in zit.

We kunnen terugkijken op een mooi congres, PIJN VAN JONG TOT OUD en alles wat er tussen in zit.
Lees verder


Nieuwe data pijneducatie in de praktijk

De nieuwe data (20 september en 4 oktober) voor de cursus Pijneducatie in de praktijk staan online. Kijk op onze scholingspagina voor informatie en om je in te schrijven.
Bekijk onze scholingspagina


Boek "Chronische pijn verklaard"

Chronische pijn verklaard

In 2013 verscheen het boek 'Chronische pijn verklaard' van de hand van dr. D. Keizer en prof. dr. C. P. van Wilgen. In dit boek wordt - in begrijpelijke taal - uitgelegd hoe het kan dat chronische pijn maar niet overgaat en welke factoren hierbij een rol spelen. Een onmisbaar boek voor mensen met chronische pijn, hun omgeving en behandelaars."

Bestel het boek


Pijneducatie

Achtergrondinformatie over chronische pijjn (filmpjes en websites)

Pijneducatie