Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Vacature basis-psycholoog

23 april - 2018

Transcare-pijn is een transdisciplinair pijnteam dat mensen behandelt volgens de laatste medisch-wetenschappelijke inzichten (evidence-based). De behandeling heeft tot doel om de patiënt inzicht te geven in de – vaak complexe – problematiek, handvaten te bieden om op de juiste wijze om te gaan met pijn en of vermoeidheid en zo te komen tot minder pijn en een verbeterde kwaliteit van leven. Een dergelijke behandeling is een integrale behandeling waarin de patiënt en diens zorgvraag centraal staat. Behandelaars werken nauw met elkaar samen volgens de transdisciplinaire principes van samenwerking.
Transcare-pijn is per direct op zoek naar een:
Basis psycholoog m/v
16 – 24 uur per week

om deel te nemen in een transdisciplinair team in Groningen en Heerenveen.
Het transdisciplinair team: Het team bestaat – naast een psycholoog – uit een arts, een (GZ-)psycholoog een fysiotherapeut onder supervisie van een psychiater. De taak van de psycholoog binnen het team is om de psychologische problematiek van de patiënt in kaart te brengen vanuit een een (bio)psychosociale invalshoek. In overleg met de andere teamleden wordt een pijnanalyse geformuleerd, welke teruggekoppeld wordt naar de patiënt door middel van pijneducatie.
De psycholoog begeleidt de patiënt tijdens het behandeltraject door bijvoorbeeld een cognitief-gedragsmatige behandeling of andere therapievormen. Veelal gebeurt dit in nauwe afstemming met de behandeling van de andere zorgverleners. De psycholoog is medeverantwoordelijk voor het bewaken van het behandeltraject en koppelt de bevindingen en resultaten zo nodig terug aan de verwijzer.
Profiel: Transcare-pijn zoekt:

• Een gemotiveerde, basis psycholoog met specifieke affiniteit met somatiek en trans- of multidisciplinair
samenwerken.
• U bent sociaal vaardig en een teamspeler.
• U beheerst goede gespreksvaardigheden om adequaat inzicht te krijgen in alle aspecten van iemands complexe (pijn)problematiek. Deze gespreksvaardigheden stellen u in staat om deze inzichten – en die van het gehele team – op begrijpelijke wijze terug te koppelen naar de patiënt. Bij voorkeur in bezit van een auto.
• U bent empathisch en betrokken en beschikt over een gezonde portie relativerend vermogen en kan ingewikkelde problematiek interessant vinden.

Transcare-pijn biedt: Een jonge, dynamische werkomgeving in een professioneel en betrokken team. Transcare-pijn biedt gedegen scholing over de diverse aspecten van pijn en vermoeidheid en de behandeling daarvan. Transcare-pijn biedt training-on-the-job om het werken volgens de Transcare-systematiek mogelijk te maken en te ondersteunen. De functie is ingeschaald in FWG 60 conform de CAO GGZ.

Informatie: Nadere informatie over de vacature en over Transcare-pijn kunt u verkrijgen bij de heer prof. Dr. C. Paul van Wilgen M: p.vanwilgen@transcare.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, te allen tijde, maar voor 11 mei 2018, vergezeld van uw curriculum vitae, richten aan de heer Prof. Dr. C. Paul van Wilgen per mail naar info@transcare.nl.

Reageer

Transcare; PIJN van JONG TOT OUD

26 maart - 2018

Op 15 maart 2018 organiseerde Transcare in samenwerking met de VU Amsterdam, Interpsy, Pijnpatienten naar een stem en IPGGZ het congres Pijn van JONG tot OUD. In de euroborg kwamen meer dan 200 mensen op het congres af. We hebben inmiddels van verschillende sprekers de presentaties online gezet op deze site. De evaluaties waren zeer lovend over het congres. Uitschieter uiteraard de prachtige voordracht van Erik Scherder die in samenwerking met een violiste live liet ervaren wat pijn en het brein en muziek met elkaar te maken hebben. We willen iedereen bedanken voor de prachtige dag!


Reageer

Presentaties Symposium Pijn van Jong tot oud en alles wat er tussen in zit.

23 maart - 2018

We kunnen terugkijken op een mooi congres, PIJN VAN JONG TOT OUD en alles wat er tussen in zit.

Via de onderstaande links kunt u de presentaties terugvinden;

– Chronische hoofdpijn, Drs. M. (Marielle) Padberg

Drs. C.J.M. (Carl) Blijd, psychiater en directeur behandelzaken INTER-PSY

Pijn, nieuwe inzichten en de rol van educatie. Prof. dr. Paul van Wilgen Psycholoog – Fysiotherapeut – Epidemioloog

Pijn bij pasgeborenen en de gevolgen voor het latere leven. Dr. R.A. (Richard) van Lingen, kinderarts-neonatoloog Isala Ziekenhuis Zwolle

Chronische pijn? Vraag het de huisarts! Dr. Doeke Keizer Huisarts Harkema Mede-oprichter Transcare-pijn

Chronische pijn in het werkzame leven. Prof. dr. M. F. (Michiel) Reneman bewegingswetenschapper, fysiotherapeut hoogleraar Revalidatiegeneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen

Aandacht chronische pijn. De mondige patiënt. Drs. I.L. (Ilona) Thomassen-Hilgersom  oud-patiënt Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) voorzitter Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

Pijn. dr. M. (Michel) van Vliet. Kinderarts Sociale Pediatrie Universitair Medisch Centrum Groningen

Reageer

Transcare Heerenveen

25 februari - 2018

Per 1 februari is Transcare gestart met het geven van zorg voor patiënten met chronische pijn en vermoeidheid in Heerenveen. Net als in Groningen worden patiënten hier door een team van hulpverleners gezien. Zie verder de informatie op onze site, voor contact zie onze contactpagina.

Reageer

Transcare zoekt arts

25 februari - 2018

Transcare-pijn is een transdisciplinair pijnteam dat mensen behandelt volgens de laatste medisch-wetenschappelijke inzichten (evidence-based). De behandeling heeft tot doel om de patiënt inzicht te geven in de – vaak complexe – problematiek, handvaten te bieden voor een actieve copingstijl en zo mogelijk te helpen om te komen tot minder pijn. Een dergelijke behandeling is een integrale behandeling waarin de patiënt en diens zorgvraag centraal staat. Behandelaars werken nauw met elkaar samen volgens de transdisciplinaire principes van samenwerking.
Transcare-pijn is per direct op zoek naar een

Arts (m/v)
24 – 32 uur per week

om deel te nemen in een transdisciplinair pijnteam in Groningen en Heerenveen.
Het transdisciplinair pijnteam: Het team bestaat – naast een arts – uit een (GZ-)psycholoog en een fysiotherapeut. De taak van de arts binnen het team is om de pijnproblematiek van de patiënt in kaart te brengen vanuit een medische invalshoek, en hiervan verslag uit te brengen in het teamoverleg. De andere teamleden doen hetzelfde, ieder vanuit zijn/haar eigen professionele achtergrond. In overleg met de andere teamleden formuleert de arts een bio-psycho-sociale diagnose en koppelt deze terug naar de patiënt.
De arts begeleidt de patiënt tijdens het behandeltraject door bijvoorbeeld het afbouwen van medicatie, de start met een nieuwe medicamenteuze behandeling, uitleg en voorlichting te geven aan de patiënten en overleg met specialisten . De arts is medeverantwoordelijk voor het bewaken van het behandeltraject en koppelt de bevindingen en resultaten terug aan de verwijzer.
Profiel: Transcare-pijn zoekt:
• een gemotiveerde, BIG-geregistreerde (basis)arts met specifieke affiniteit met (chronische) pijn en trans- of
multidisciplinair samenwerken.
• u bent sociaal vaardig en een teamspeler.
• U beheerst goede gespreksvaardigheden om adequaat inzicht te krijgen in alle aspecten van iemands complexe
pijnproblematiek. Deze gespreksvaardigheden stellen u in staat om deze inzichten – en die van het gehele team
– op begrijpelijke wijze terug te koppelen naar de patiënt.
• u bent empathisch en betrokken en beschikt over een gezonde portie relativerend vermogen.

Transcare-pijn biedt: Een jonge, dynamische werkomgeving in een professioneel en betrokken team. Transcare-pijn biedt gedegen scholing over de diverse aspecten van pijn en de behandeling daarvan. Transcare-pijn biedt training-on-the-job om het werken volgens de Transcare-systematiek mogelijk te maken en te ondersteunen. De functie is ingeschaald in FWG 70 conform de CAO GGZ.

Informatie: Nadere informatie over de vacature en over Transcare-pijn kunt u verkrijgen bij de heer dr. D. Keizer, algemeen directeur. M: info@transcare.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, kunt u vergezeld van uw curriculum vitae, richten aan de heer dr. D. Keizer per mail info@transcare.nl .

Reageer

Transcare zoekt (psychosomatisch) fysiotherapeut

26 januari - 2018

Transcare-pijn is een transdisciplinair pijnteam dat mensen behandelt volgens de laatste medisch-wetenschappelijke inzichten (evidence-based). De behandeling heeft tot doel om de patiënt inzicht te geven in de – vaak complexe – problematiek, handvaten te bieden om op de juiste wijze om te gaan met pijn en of vermoeidheid en zo te komen tot minder pijn en een verbeterde kwaliteit van leven. Een dergelijke behandeling is een integrale behandeling waarin de patiënt en diens zorgvraag centraal staat. Behandelaars werken nauw met elkaar samen volgens de transdisciplinaire principes van samenwerking.

Transcare-pijn is per direct op zoek naar een
(psychosomatisch) fysiotherapeut m/v
16 – 24 uur per week

om deel te nemen in een transdisciplinair team in m.n. Heerenveen maar evt. ook eerst in Groningen.
Het transdisciplinair pijnteam: Het team bestaat – naast een fysiotherapeut – uit een arts en een (GZ-)psycholoog. De taak van de fysiotherapeut binnen het team is om de pijnproblematiek van de patiënt in kaart te brengen vanuit een fysiotherapeutische invalshoek. In overleg met de andere teamleden wordt een bio-psycho-sociale diagnose geformuleerd, welke teruggekoppeld wordt naar de patiënt door middel van pijneducatie.
De fysiotherapeut begeleidt de patiënt tijdens het behandeltraject door bijvoorbeeld oefentherapie en/of cognitief-gedragsmatige behandeling. Veelal gebeurt dit in nauwe afstemming met de behandeling bij een psycholoog. De fysiotherapeut is medeverantwoordelijk voor het bewaken van het behandeltraject en koppelt de bevindingen en resultaten zo nodig terug aan de verwijzer.
Profiel: Transcare-pijn zoekt:
• een gemotiveerde, BIG-geregistreerde fysiotherapeut met specifieke affiniteit met (chronische) pijn en trans-
of multidisciplinair samenwerken. Een registratie als psychosomatisch fysiotherapeut strekt tot de aanbeveling, maar is niet noodzakelijk.
• U bent sociaal vaardig en een teamspeler.
• U beheerst goede gespreksvaardigheden om adequaat inzicht te krijgen in alle aspecten van iemands complexe pijnproblematiek. Deze gespreksvaardigheden stellen u in staat om deze inzichten – en die van het gehele team – op begrijpelijke wijze terug te koppelen naar de patiënt.
• U bent empathisch en betrokken en beschikt over een gezonde portie relativerend vermogen.

Transcare-pijn biedt: Een jonge, dynamische werkomgeving in een professioneel en betrokken team. Transcare-pijn biedt gedegen scholing over de diverse aspecten van pijn en de behandeling daarvan. Transcare-pijn biedt training-on-the-job om het werken volgens de Transcare-systematiek mogelijk te maken en te ondersteunen. De functie is ingeschaald in FWG 55 conform de CAO GGZ.
Informatie: Nadere informatie over de vacature en over Transcare-pijn kunt u verkrijgen bij de heer prof. Dr. C. Paul van Wilgen M: info@transcare.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, kunt u voor 15 februari 2018, vergezeld van uw curriculum vitae, richten aan de heer Prof. Dr. C. Paul van Wilgen per mail info@transcare.nl

Reageer

Transcare Osdorp Amsterdam

21 januari - 2018

In januari start er een Transcare pilot in Amsterdam Osdorp. In samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten, POH-ggz en met Zilveren Kruis en Eerstelijns Amsterdam (en Almere ELAA) start er een pilot bij mensen met chronische pijn. Transcare zal deze pilot monitoren en inhoudelijk begeleiden.

Reageer


nascholing huisartsen

15 oktober - 2017

Transcare verzorgt veel scholingen rondom de thema’s chronische pijn, centrale sensitisatie, diagnostiek en behandeling van chronische pijn en samenwerkingsverbanden. Bent u geïnteresseerd in een scholing of incompany training kijk op onze scholingspagina of mail uw ideen of vragen naar info@transcare.nl.
Op 9 november 2017 organiseren we samen met ELANN een nascholing voor huisartsen; zie hiervoor ook onderstaande link;
nascholing ELANN

Reageer

bijscholing UWV

2 augustus - 2017

Op 14 september zal Transcare een bijscholing geven aan de artsen en andere belangstellenden van het UWV in Groningen.

Reageer