Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijnCertificaat congres

28 januari - 2015

Deelnemers van ons congres in Heerenveen op 22 oktober j.l. die nog geen certificaat hebben ontvangen via de mail en deze wel graag zouden willen hebben kunnen een verzoek doen via info@transcare.nl. Wij sturen dan zo spoedig mogelijk het certificaat op.

Reageer

Samenwerking Interpsy-GGZ praktijk

26 januari - 2015

Transcare is een nauwe samenwerking aangegaan met Interpsy GGZ praktijk voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. De samenwerking start in maart 2015 de werkwijze zal precies dezelfde zijn als op onze site beschreven. Alle diagnostiek en behandeling wordt vergoed!

Reageer

Cursus pijneducatie in de praktijk

15 januari - 2015

De inschrijving voor de cursus “pijneducatie in de praktijk” staat weer online. Informatie en inschrijving kunt u vinden op onze scholingspagina. Vragen kunt u stellen via info@transcare.nl

Reageer

Injustice Experienced Questionnaire-Nederlandse vertaling

12 december - 2014

Injustice Experienced Questionnaire (IEQ) (IEQ-Dutch)

Het voelen van onrechtvaardigheid is soms een heftige emotie. Het is heel vervelend het gevoel te hebben dat je door anderen bewust dan wel onbewust ‘iets is aangedaan’.
Gevoelens of gedachten over onrechtvaardigheid kunnen betreffen dat iemand anders ‘een fout heeft gemaakt’ of ‘dat iemand nalatig is geweest’. In de praktijk horen we patiënten vaak zeggen ‘hij moest eens weten wat hij me heeft aangedaan’ of ‘dit lijden zou ik wel eens aan hem wil laten voelen’ of ‘mijn werkgever doet niets voor me’.
Gevoelens van onrechtvaardigheid komen met name voor in situaties waarin personen zijn blootgesteld aan geweld of waar menselijke grenzen zijn doorbroken, sprake is van machtsmisbruik of ongelijkheid.
Het gevoel ‘onnodig’ te moeten lijden als gevolg van andermans fouten of acties en het gevoel van lang bestaande klachten geven kunnen gepaard gaan met het gevoel van onrechtvaardigheid. Vaak wordt een sterke relatie gevonden tussen gevoelens van onrechtvaardigheid en een post traumatische stress stoornis.
Michael JL Sullivan, (Psycholoog McGill University Montreal Quebec) ontwikkelde en presenteerde in 2008 een vragenlijst om deze experienced injustice meten. Later werd onderzoek gedaan met de vragenlijst en werd deze onder andere in relatie gebracht met pijn en andere symptomen. Hierbij werden 2 domeinen beschreven.

Schuld / Onrechtvaardigheid (IEQ-schuld) :3, 7, 9, 10, 11, 12

Ernst van de klacht / onherstelbaar (IEQ-ernst) :1, 2, 4, 5, 6, 8

Bij muskuloskeletale klachten werd bij een populatie van 266 mensen (123 mannen / 146 vrouwen) met een gem. leeftijd van 39,8 jaar (min 20 – max 60) een gemiddelde score gevonden van 19.6 (IEQ-schuld: 8.2 / IEQ-ernst: 11.3). De psychometrische eigenschappen van de lijst is bij verschillende patiëntengroepen getest en adequaat bevinden. De test-hertest betrouwbaarheid bij muskuloskeletale pijn is goed als ook de responsiviteit. Ondanks een sterke relatie met bijvoorbeeld catastroferen, depressie, bewegingsangst en pijnintensiteit is het meten van onrechtvaardheid bij patiënten als unieke variabele van belang.
Bij hoge mate van gedachten en gevoelens van schuld door anderen of onrechtvaardigheidsgevoelens, kan de behandeling specifiek op deze thema’s gericht worden. Voor verdere onderbouwing van de lijst verwijzen we u naar de user manual (zie referentielijst) die vrij te downloaden is.
De Pain in Motion groep heeft de vragenlijst voor u, op officiële wijze, naar het Nederlands vertaald, deze is vrij te gebruiken, gebruik deze IEQ-Dutch

-M.J.L. Sullivan, H. Adams, S. Horan, D. Maher, D. Boland, R. The Role of Perceived Injustice in the Experience of Chronic Pain and Disability: Scale Development and Validation Journal of Occupational Rehabilitation. 2008;18,(3):249-261.

-User manual of the Injustice Experienced Questionnaire (IEQ) Michael JL Sullivan, Department of Psychology, Medicine and Neurology. School of physical and occupational therapy. McGill University Montreal Quebec.

Reageer

Transcare prominent in de fysiopraxis

7 november - 2014

Het vaktijdschrift voor fysiotherapeuten in Nederland, Fysiopraxis, heeft in een themanummer over pijn aandacht besteed aan pijn in alle vormen. Hierbij zijn vele experts op het gebied van (chronische) pijn benaderd. Vanuit Transcare en de onderzoeksgroep Pain in Motion zijn er meerdere onderzoekers betrokken geweest bij dit themanummer. Voor de online versie van het tijdschrift verwijzen wij u naar onderstaande link:

Schermafbeelding 2014-10-31 om 15.16.37

Reageer

presentaties symposium online

24 oktober - 2014

We willen alle bezoekers en sprekers bedanken voor het geslaagde symposium! U kunt de presentaties vinden via de link op onze home-page!

Reageer

Nieuwe cursus Pijneducatie in de praktijk 2015

13 oktober - 2014

In het voorjaar van 2015 zal opnieuw de cursus pijneducatie in de praktijk worden gegeven in Drachten, zie voor data en tijden onder scholing. Cursus is geaccrediteerd met 23 punten voor fysiotherapeuten (MT,PS,ALG). Voor psychologen wordt accreditatie aangevraagd.

2 reacties