Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Hulpverleners

Transcare staat voor grensoverschrijdende zorg. Dit is nodig om een patiënt met chronische pijn goed te kunnen analyseren en behandelen.

Transcare is grensoverschrijdend op diverse gebieden:

  • Hulpverleners werken bij Transcare transdisciplinair samen. Dit betekent dat ze elkaars werkwijze kennen en dezelfde biopsychosociale visie op chronische pijn hebben. Daarnaast heeft Transcare diagnostische criteria opgesteld voor chronische pijn, waarbij elke discipline haar eigen diagnose stelt en de onderhoudende pijnfactoren beschrijft. Hierdoor krijgt iedere patiënt één persoonlijke diagnose en één behandeladvies.
  • Deze gezamenlijke visie en werkwijze hebben tot gevolg dat disciplines gemakkelijker met elkaar communiceren en de terminologie is afgestemd.
  • Niet alleen de hulpverleners bepalen het beleid, ook patiënten hebben een actieve rol in de diagnostiek, educatie en behandeling.
  • Transcare overbrugt de kloof tussen wetenschap en praktijk. De laatste wetenschappelijke inzichten in pijn worden geïntegreerd binnen het proces van Transcare. Binnen Transcare hebben we ervaring met wetenschappelijk onderzoek doen en interpreteren. Daarnaast zullen de programma’s van Transcare op hun effecten worden onderzocht en nieuwe inzichten worden geïntegreerd.
  • Bij Transcare werken we nauw samen met de tweede lijn. Patiënten bij wie aanvullend onderzoek of aanvullende medische handelingen nodig zijn, worden adequaat geholpen. Maar zij kunnen ook sneller terugkeren naar de behandelaar in de eerste lijn. Deze zorg willen we verder ontwikkelen en aanbieden aan professionals, omdat wij vinden dat iedere patiënt met pijn recht heeft op de beste aanpak.

hulpverleners chronische pijnBent u geïnteresseerd in de werkwijze van Transcare?

Wij bieden verschillende cursussen aan voor hulpverleners en multidisciplinaire teams in de eerste, tweede of derde lijn. Bij voorkeur bieden we een cursus op maat aan, waar bij we in overleg met u de cursus samenstellen (zie ons cursusaanbod).

 

 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op: verstuur uw bericht via de contactpagina van Transcare.