Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Anderhalvelijnszorg in Friesland stopt vanaf 1 januari 2018

In de huisartsenpraktijken van Harkema/Eastermar, Buitenpost en Leeuwarden heeft Transcare-pijn vanaf 2011 jarenlang een drietal teams van behandelaars gehad, die zich met veel enthousiasme en toewijding hebben ingezet voor patiënten met chronische pijn.

Dankzij een overeenkomst met De Friesland Zorgverzekeraar hebben wij deze innovatieve vorm van zorg destijds kunnen opzetten, perfectioneren en uitrollen. Doordat ook specialisten uit de ziekenhuizen Nij Smellinghe en het MCL werden betrokken, waren korte lijnen ontstaan en werden patiënten minder vaak ‘van hot naar her’ heen en weer verwezen. Deze multidisciplinaire aanpak binnen de eerste lijn wordt inmiddels aanbevolen in landelijke richtlijnen, zoals de NHG-standaard Pijn (2015) en de Zorgstandaard Chronische Pijn (2017).

De eerste behandelresultaten waren veelbelovend; patiënten ervoeren minder pijn, hadden meer gevoel van controle over de pijn en de kwaliteit van leven was na de behandeling beter dan voordien Zowel patiënten als de behandelaars waren zeer tevreden over de werkwijze en aanpak van Transcare-pijn. Om dit effect nader te onderzoeken startte Transcare-pijn in samenwerking met De Friesland zorgverzekeraar in 2016 met een zogenaamde kosten-effectiviteitsstudie. Transcare-pijn was de eerste partij in Nederland die chronische pijn middels anderhalvelijnszorg wist te behandelen.

Helaas is per 1 januari aan deze anderhalvelijnszorg een eind gekomen. De preferente zorgverzekeraar in de regio, De Friesland Zorgverzekeraar, was niet langer bereid een adequate vergoeding te bieden voor deze doelmatige vorm van zorg. Dat betreuren wij zeer en met pijn in het hart hebben wij het behandelaanbod op deze wijze dan ook moeten stoppen.

Gelukkig vindt de aanpak van Transcare-pijn inhoudelijk wel doorgang, alleen in een ietwat andere vorm. Vanaf 1 feb 2018 kunnen patiënten met chronische pijn weer worden gezien door een Transcare-team in onze nieuwe vestiging in Heerenveen. De werkwijze is vrijwel identiek aan de oorspronkelijke werkwijze, alleen vindt deze nu plaats binnen de muren van een GGZ-instelling. Voor de patiënt is er, behalve de locatie van de behandeling, geen wezenlijk verschil met de anderhalvelijns aanpak.

Huisartsen en specialisten kunnen patiënten blijven verwijzen. Wanneer de verwijzer in de verwijsbrief vermeldt dat er sprake is van een somatoforme stoornis, een somatisatiestoornis of pijnstoornis, waarvoor behandeling binnen de S-GGZ geïndiceerd is, wordt de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Wel is het zo dat het eigen risico van de patiënt zal worden aangesproken door deelname aan de behandeling.

U kunt er van op aan dat wij ons – ook binnen de specialistische GGZ – met hart en ziel zullen blijven inzetten om de zorg voor mensen met chronische pijn te verbeteren!