Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Transcare Friesland; bijzondere anderhalvelijnszorg

Binnen Transcare Friesland in de anderhalvelijns zorg werken verschillende disciplines samen om patiënten met chronische pijn te onderzoeken, te behandelen en zo adequaat mogelijk te begeleiden. Binnen dit anderhalvelijnszorgproces werken twee teams: het ‘kleine team’ en het ‘grote team’.

Onze kleine teams

Binnen het kleine teams werken de volgende hulpverleners samen:
Team Harkema

 • Huisartsen (Huisartsenpraktijk Het Homeer, Harkema/Augustinusga).
 • GZ-psychologen/pijn-psychologen (mw. J. Reitsma en mw. M. van Wieren, Kollum/Surhuisterveen).
 • Fysiotherapeuten (dhr. K. van Dam en mw. W. Miedema, Surhuisterveen).
 • Team Buitenpost, Gezondheidscentrum Groenkamp

 • Huisarts (Mw. R. Blaauwbroek).
 • GZ-psycholoog (Mw. G. de Haan).
 • Fysiotherapeuten (dhr. A. van Rees en mw. A. Nicholson).
 • Team Leeuwarden, Medisch Centrum Buitenhove

 • Huisartsen (Mw. M. Kolthoff, Dhr. H. Butijn).
 • GZ-psychologen (Mw. M. de Vlieger en L. Mol).
 • Fysiotherapeut (Mw. S. Keuning).
 • Deze teams verzorgen de intake en behandeling van patiënten in de eerste lijn, heeft korte overleglijnen en werkt vanuit dezelfde visie.

  Ons grote team

  Het kleine team werkt nauw samen met een aantal medisch specialisten van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Zij vormen te samen het grote team:

  • Dhr. R. van der Berg (revalidatiearts).
  • Dhr. R. Bimmel (orthopedisch chirurg).
  • Mw. B. Geelhoed-Jenner (psychiater).
  • Mw. J. van Gelder (anesthesioloog/pijnspecialist).
  • Dhr. R. Plein (anesthesioloog).
  • Dhr. H. Weitenberg (neuroloog)..

  In het grote team worden patiëntbesprekingen georganiseerd. Binnen dit team werkt men vanuit de verschillende disciplines, maar deelt men één visie op chronische pijn. Zo wordt kennis vanuit verschillende disciplines gebundeld en kunnen patiënten gericht verder worden geholpen. Dankzij de korte lijnen kan eventueel over en weer worden verwezen voor onderzoek en/of behandeling. Door deze krachtenbundeling van eerste lijn en tweede lijn worden kennis en ervaring gedeeld en kunnen we u als patiënt met chronische pijn snel en adequaat helpen.

  Transcare heeft dit transdisciplinaire pijnteam opgezet in nauwe samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar.

  Hoe kunt u zich laten doorverwijzen?

  Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar Transcare-Pijn (Transcare-pijn, Friesestraatweg 213c, 9743 AD Groningen. Tel. 050-2111495). Ook kunt u zelf contact met ons opnemen via onze contactpagina. Alle patiënten met een zorgverzekering krijgen de intake en uitleg vergoed.

  Hoe werkt Transcare?

  Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd. Als u deze vragenlijst ingevuld naar ons terugstuurt, roepen wij u op voor de intake. Achtereenvolgens een arts, psycholoog en fysiotherapeut zullen een intakegesprek met u voeren. En waar nodig zal gericht lichamelijk onderzoek plaatsvinden.

  Na afloop van de intakegesprekken gaat u naar huis en maken de behandelaars een brede, transdisciplinaire analyse van uw klachten. Hierbij kijken zij naar waarom uw pijnklachten niet zijn overgegaan en welke factoren de pijn mogelijk onderhouden. Deze analyse wordt na enkele dagen met u besproken door de arts en later nog uitvoeriger door de psycholoog/fysiotherapeut. Door deze zogenoemde pijneducatie zal u duidelijk worden hoe uw pijnklachten in stand worden gehouden.

  Eventueel volgt een behandeladvies. Het kan echter zijn dat daarvoor eerst specialisten uit het grote team moeten worden geconsulteerd. Of dat nader overleg met een andere hulpverlener, bijvoorbeeld uw eigen huisarts, nodig is. Dankzij de gestructureerde samenwerking op het gebied van chronische pijn zijn de visies van de behandelaars goed op elkaar afgestemd. Daardoor krijgt u een advies op maat.

  Wilt u meer informatie?

  werkwijze transcareNeem contact met ons op verstuur uw bericht via de contactpagina van Transcare.