Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Masterclass Graded exposure & Graded activity

Voor de behandeling van patiënten met chronische pijn en of centrale sensitisatie is graded activiy en graded exposure vaak onderdeel in de behandeling. Nadat er pijneducatie heeft plaatsgevonden staat reactiveren en beter functioneren vaak op de voorgrond. Met patiënten met chronische pijn kunnen reguliere oefen –of trainingsprogramma’s vaak niet worden uitgevoerd maar zal dit gedaan worden middels een graded activity of graded exposure interventie. De uitvoering van deze behandelingen worden beide uitgebreid uitgelegd met praktische voorbeelden voor de praktijk door beide gerenommeerde docenten. Ook de verschillen en overeenkomsten tussen beide benaderingen zullen worden toegelicht. Na deze dag zult u in staat zijn om gericht een graded activity programma of een graded exposure programma op te zetten bij uw patiënten met chronische pijn.

programma

1. Pijn als een biopsychosociaal probleem; de kennis van nu!
2. Interactieve groepssessie: eigen attitude en opvattingen over pijn en invloed op de behandeling
3. Vaardigheidsoefening Pijneducatie; wanneer geef je welke informatie aan welke patiënt en hoe?
5. Omgaan met pijngedrag; hoe werkt bekrachtiging van pijn en actief zijn?
6. Vaardigheidsoefening in toepassen principes graded activity
7. Presentatie Pijn en angst gerelateerde cognities en de invloed op actief zijn
8. Vaardigheidsoefening in toepassen principes graded exposure in vivo

U kunt zich hier inschrijven

Datum: 7 april 2017

Locatie
Hampshire Hotel
Laan Corpus den Hoorn 300
Groningen

Datum: Vrijdag 7 april 2017

Tijd: 9.30- 16.00 uur (inclusief lunch)

Kosten: 150 euro

Studenten: 75 euro

Accreditatie is aangevraagd voor
Fysiotherapeuten; algemeen, psychosomatiek en manuele therapie.
Accreditatie is reeds toegekend voor oefentherapeuten; 5 punten

Over de docenten

Dr. Albere Köke
Dr. Albere Köke is fysiotherapeut/bewegingswetenschapper. Hij is in 1984 begonnen als fysiotherapeut in het academisch ziekenhuis Maastricht. Als lid van het pijnteam in het ziekenhuis heeft hij mede de gedragsgeoriënteerde behandeling voor chronisch aspecifieke pijn van het bewegingsapparaat ontwikkeld. Na de studie bewegingswetenschappen is hij betrokken geweest bij diverse onderzoeksprojecten op gebied van chronische pijn. In zijn eigen promotie onderzoek heeft hij de effecten van transcutane elektrische neuro stimulatie (TENS) onderzocht. Naast directe patiëntenzorg is hij betrokken bij diverse nascholingscursussen op gebied van chronische pijn ( o.a. NPI, ITON). Hij is daarnaast jarenlang redactielid geweest van Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie en Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding.  Hij is mede auteur van het boek Graded Activity, een gedragsmatige behandelmethode voor paramedici. Sinds 2002 werkt hij als onderzoeker/coördinator Innovatie in het Kenniscentrum Adelante Hoensbroek en de vakgroep revalidatiegeneeskunde van de Universiteit Maastricht. De laatste jaren is hij ook betrokken bij ontwikkelen en implementeren van meetinstrumenten binnen revalidatieprogramma’s om behandelresultaten zichtbaar te maken. Daarnaast werkzaam als senior docent aan de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool Zuyd in Heerlen, waar hij studenten begeleidt met hun bachelor-thesis.

Dr. Ivan Huijnen

Dr. Ivan Huijnen is fysiotherapeut / bewegingswetenschapper. Hij is in 2011 gepromoveerd aan de universiteit Maastricht op een onderzoek getiteld “Physical functioning in low back pain; exploring different actvity-related behavioural styles”. Na zijn promotie onderzoek is hij als senior onderzoeker werkzaam gebleven bij de vakgroep revalidatiegeneeskunde waar hij betrokken is bij meerdere onderzoeksprojecten op het gebied van pijnrevalidatie. Sinds zijn afstuderen als fysiotherapeut in 2002 is hij enige jaren werkzaam geweest in de 1e lijns fysiotherapie. Van 2009 tot begin 2016 is Ivan als fysiotherapeut gedetacheerd vanuit Adelante naar de afdeling revalidatiegeneeskunde van het MUMC+. Hij heeft hier veel pijnpatiënten behandeld o.a. met graded exposure en graded actvity. Op dit moment is hij naast zijn werk als senior onderzoeker, projectmanager van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. In dit project zal een stepped care aanpak worden opgezet om pijnrevalidatiezorg beter te kunnen stroomlijnen tussen de 1e, 2e en 3e lijn.

U kunt zich hier inschrijven

<- Terug naar cursus overzicht