Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Refereeravond anderhalvelijnszorg Chronische pijn; Transcare-pijn

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf Nederlanders lijdt aan chronische pijn. Denk hierbij aan fibromyalgie, prikkelbare darm syndroom, nekklachten, rugklachten, veel van de patiënten die onder de diagnose SOLK vallen en bijvoorbeeld hoofdpijn. Behandelrichtlijnen en onderzoek geven weer dat nauwe samenwerking tussen behandelaars en vroege interventie van belang is bij deze groep patiënten. De Zorgstandaard Chronische Pijn (2017) adviseert dat als zorg in de eerste lijn niet afdoende werkt, patiënten in een multidisciplinaire setting dienen te worden behandeld, bij voorkeur in een anderhalvelijns setting. Dit om eventuele onnodige  verwijzingen van patiënten met chronische pijn naar de tweedelijn te voorkomen.

Aangezien anderhalvelijnszorg voor chronische pijn in Nederland nauwelijks bestaat, is Transcare opgericht. Transcare is een anderhalvelijnsteam waarbij huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen gestructureerd vanuit één visie samenwerken binnen de eerste lijn, met korte lijnen met specialisten. Huisartsen kunnen patiënten direct verwijzen naar Transcare.

Transcare-pijn is erop gericht eerst te bepalen of er sprake is van chronische pijn en/of centrale sensitisatie. Daarbij worden alle elementen onderzocht die de pijn kunnen onderhouden. Het is van belang patiënten met pijn de tijd te geven hun verhaal te doen om het probleem te begrijpen. Daarom wordt een uitgebreide intake verricht door een arts, psycholoog én fysiotherapeut van drie keer één uur achter elkaar. In deze uitgebreide diagnostiek zal worden geluisterd naar de patiënt en zal een brede analyse worden gemaakt van de klachten en de onderhoudende factoren. Vervolgens volgen twee pijneducatiegesprekken (uitleg over centrale sensitisatie) met een behandelvoorstel. De werkwijze is gedurende de afgelopen jaren ontwikkeld en uit onderzoeken blijken de resultaten zeer goed. De methodiek is bovendien gebaseerd op de meest recente inzichten uit de medisch wetenschappelijke literatuur. Transcare is opgezet in nauwe samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar en wordt voor patiënten van alle zorgverzekeraars inmiddels vergoed.  In Friesland werkt Transcare in een anderhalvelijns setting in de regio Drachten-Nij Smellinghe en in de regio Leeuwarden-MCL. In Groningen werkt Transcare nauw samen met GGZ-instelling IPGGZ.

In deze refereeravond komt chronische pijn, centrale sensitisatie en multidisciplinaire anderhalvelijnszorg ruim aan bod. De refereeravond is vooral gericht op huisartsen.

U kunt zich hier inschrijven

Programma

18.00 uur: ontvangst met een broodje
Ontvangst: Doeke Keizer; Huisarts

18.30 uur: Inleiding; het probleem chronische pijn en waarom samenwerking in de eerste lijn essentieel is.
Dr. Doeke Keizer; Huisarts Harkema, Transcare

19.00 uur: Pijn vanuit psychiatrisch oogpunt
Drs. Christiaan Keijzers, Psychiater, MCL

19.30 uur: Medicatie bij chronische pijn en centrale sensitisatie; zinvol?
Dr. Doeke Keizer; Huisarts Harkema, Transcare

20.00 uur: koffie-thee

20.30 uur: Pijn bij prikkelbaredarm syndroom; diagnostiek en behandeling
Drs. Ric Jebbink, MDL arts, MCL

21.00 uur: Eerstelijns transdisciplinaire samenwerking; hoe werk dat?

21.30 uur: Pijneducatie en centrale sensitisatie; eerste stap in de behandeling.
Prof dr. C.P. van Wilgen, Transcare, VU Brussel

22.00 uur: afsluiting

 

Locatie

WTC Leeuwarden
Adres Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

Routebeschrijving

Inschrijven kan via: www.transcare.nl/scholing

Kosten zijn 50 euro p.p.

Accreditatie voor 3 punten ABC1 voor huisartsen is aangevraagd.

U kunt zich hier inschrijven

<- Terug naar cursus overzicht