Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Ilona Thomassen-Hilgersom

De mondige patiënt

Spreker: Drs. I.L. (Ilona) Thomassen-Hilgersom, oud-patiënt Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), voorzitter Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

Patiënten met chronische pijn hebben vaak te maken met veel behandelaars voordat ze een diagnose krijgen en een passende behandeling. Dit wordt wel ‘shoppen’ genoemd en heeft een negatieve lading. Dat is niet correct. Patiënten willen graag een diagnose en betere behandelingen voor hun pijn. De impact van chronische pijn is enorm belastend voor de patiënt in sociaal en emotioneel opzicht. Men wil niet meer lijdzaam afwachten maar mee de regie hebben voor betere zorg. Daar moet de Zorgstandaard Chronische Pijn uitkomst in gaan bieden. De patiënt en diens behoeften staan hierin centraal en zijn uitgangspunt voor betere zorg. Hij staat niet aan de zijlijn maar praat mee, heeft zijn opvattingen en wil als partner betrokken zijn in de zorg die het beste voor hem is.

Over de spreker
Ilona L. Thomassen-Hilgersom
Huidige functies:
Voorzitter Patiëntenvereniging CRPS
Voorzitter Samenwerkinsgverband Pijnpatiënten naar één stem
Algemeen bestuurslid  P.A.i.N.
Europese Focus Group CRPS (patiënten)
Focus Group CRPS,  EFIC
Bestuurslid RSDSA, USA