Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Nanda de Knegt

Pijn bij verstandelijke beperking: beleving, gedrag, diagnostiek en behandeling

Spreker: Dr. Nanda de Knegt

Bij verstandelijke beperking is een aangeboren verhoogd risico op mogelijk pijnlijke aandoeningen en situaties. Dit is alarmerend door knelpunten in het signaleren, meten en behandelen van pijn. Door de diversiteit in oorzaak van verstandelijke beperking, gezondheid en functioneringsniveau zijn er grote verschillen in beleving, uiting en begrip van pijn. Daarnaast spelen factoren mee zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en aangeleerd gedrag. Beperkingen in het vermogen om over pijn te vertellen doen een beroep op de omgeving om pijngedrag te herkennen. Kortom: pijn in deze doelgroep is een complex samenspel van medische en psychologische aspecten! Wat is de huidige stand van zaken in de wetenschap over pijnkenmerken en welke instrumenten zijn er beschikbaar in de klinische praktijk?

Bronnen:
Oberlander, T., & Symons, F. (2006). Pain in children & adults with developmental disabilities. Baltimore, MD: Paul H. Brooks Publishing Co.

Over de spreker

Dr De Knegt (Nanda) is als psycholoog werkzaam bij de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit. Naast onderwijs en management taken werkt ze daar aan haar eigen onderzoekslijn gericht op de relatie tussen pijn en cognitie bij verstandelijke beperking. In 2015 is Nanda gepromoveerd op dit onderwerp bij volwassenen met Down syndroom en momenteel voert ze postdoc onderzoek uit over dit onderwerp bij volwassenen met Williams, Prader-Willi en Fragiele-X syndromen. Daarnaast werkt Nanda nauw samen met de klinische praktijk aan pijnmanagement bij mensen met verstandelijke beperking. Hiervoor verspreid ze informatie via Kennisplein Gehandicaptenzorg, implementeert een computer tool voor zelfrapportage van pijn, speelt in op behoeften uit een landelijk project over dementie, en ontwikkelt vanuit een Pijn-adviesteam een Individueel Pijn Management Protocol. Nanda haar passie is om praktijk en wetenschap met elkaar te verbinden om pijn beter te signaleren en behandelen in deze kwetsbare doelgroep.