Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Paul van Wilgen

Pijn, nieuwe inzichten en de rol van educatie

Spreker: Prof. dr. C. Paul van Wilgen, psycholoog, fysiotherapeut, epidemioloog, Vrije Universiteit Brussel, Pain in Motion, Transcare-Pijn

Pijn is een zeer veel voorkomende, soms alle aandacht opeisende, onplezierige en zeer persoonlijke ervaring. Pijn ontstaat door activering van een menselijk (brein)netwerk verspreid in het brein met activering van verschillende hersendelen. Dat netwerk is voor elke persoon anders, gekoppeld aan; specifieke ervaringen, nociceptieve input in het systeem, leerervaringen en de menselijk reactie op pijn; zowel fysiek, emotioneel als cognitief. Pijn wordt niet bepaald door de mate van schade aan lichaamsweefsels maar door het gevaar of potentiele gevaar dat het brein ervaart. Het ervaren van deze pijn is een interpretatie van het brein wat buiten de bewuste gedachtenvorming omgaat. Lang is gedacht dat pijn is gekoppeld aan schade en dat we dus schade moeten beïnvloeden middels mechanische oplossingen zowel invasief als andere externe input. Inmiddels lijden in de westerse wereld ongeveer 20% van de mensen aan (chronische) pijnklachten. Hoog tijd dat we deze mensen gaan uitleggen wat pijn is en uitleggen wat de waarde is van kennis over pijn en uit de cirkel komen van negatieve (ziekmakende) gedachten over het lichaam en toegenomen angst. Daarom is pijneducatie ook opgenomen in verschillende behandelrichtlijnen en in de in 2017 tot stand gekomen zorgstandaard chronische pijn. In de voordracht worden bovengenoemde thema’s besproken.

Bronnen:

Nijs J, Roussel N, van Wilgen CP, Köke AJA, Smeets R. Thinking beyond muscles and joints: therapists’ and patients’ attitudes and beliefs regarding chronic musculoskeletal pain are key to applying effective treatment. Manual Therapy 2013; 18; 96-102.

Nijs J, van Wilgen CP, Van Oosterwijck J, van Ittersum MW, Meeus M. How to explain central sensitization to patients with ‘unexplained’ chronic musculoskeletal pain: Practice guidelines. Manual Therapy 2011;16:413-8.

van Wilgen CP, Keizer D. The sensitization model: to explain how chronic pain exists without tissue damage. Pain Management Nursing, 2012;13(1):60-5.

Nijs J, Torres-Cueco R, van Wilgen CP, Lluch Girbés E, Struyf F, Roussel N, Van Oosterwijck J, Daenen L, Kuppens K, Vanderweeën L, Hermans L, Beckwée D, Voogt L. Clark J, Moloney N, Meeus M. Applying modern pain neuroscience in clinical practice: Criteria for the classification of central sensitization pain. Pain Physician 2014;17(5):447-57.

Wijma, A. J., C. P. van Wilgen, M. Meeus and J. Nijs (2016). “Clinical biopsychosocial physiotherapy assessment of patients with chronic pain: The first step in pain neuroscience education.” Physiother Theory Pract 32(5): 368-384.

Louw A, Zimmey K, Puentedura AJ and Diener I. The efficacy of pain neuroscience education on musculoskeletal pain: A systematic review of the literature. Physiotherapy Theory and Practice, 2016.

  1. Keizer & C.P. van Wilgen Chronische pijn verklaard, LANNOO CAMPUS. Houten 2013.

C.P. van Wilgen & J. Nijs. Pijneducatie, BSL. Houten 2010.

 

Over de spreker

Prof. Dr. C. Paul van Wilgen (1967) is gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Hij schreef, met anderen, meer dan120 publicaties rond het thema chronische pijn, sensitisatie, pijneducatie en cognitief-gedagsmatig invloeden op pijn. Hij is co-auteur van de boeken ‘Graded Activity’, ‘Pijneducatie’ en het boek ‘Chronische pijn verklaard’. In 2012 was hij een van de oprichters van Transcare (www.transcare.nl).  Sinds 2014 is hij als gast-professor aangesteld aan de Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is lid van de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion (www.paininmotion.be)