Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Transcare zoekt arts

25 februari - 2018

Transcare-pijn is een transdisciplinair pijnteam dat mensen behandelt volgens de laatste medisch-wetenschappelijke inzichten (evidence-based). De behandeling heeft tot doel om de patiënt inzicht te geven in de – vaak complexe – problematiek, handvaten te bieden voor een actieve copingstijl en zo mogelijk te helpen om te komen tot minder pijn. Een dergelijke behandeling is een integrale behandeling waarin de patiënt en diens zorgvraag centraal staat. Behandelaars werken nauw met elkaar samen volgens de transdisciplinaire principes van samenwerking.
Transcare-pijn is per direct op zoek naar een

Arts (m/v)
24 – 32 uur per week

om deel te nemen in een transdisciplinair pijnteam in Groningen en Heerenveen.
Het transdisciplinair pijnteam: Het team bestaat – naast een arts – uit een (GZ-)psycholoog en een fysiotherapeut. De taak van de arts binnen het team is om de pijnproblematiek van de patiënt in kaart te brengen vanuit een medische invalshoek, en hiervan verslag uit te brengen in het teamoverleg. De andere teamleden doen hetzelfde, ieder vanuit zijn/haar eigen professionele achtergrond. In overleg met de andere teamleden formuleert de arts een bio-psycho-sociale diagnose en koppelt deze terug naar de patiënt.
De arts begeleidt de patiënt tijdens het behandeltraject door bijvoorbeeld het afbouwen van medicatie, de start met een nieuwe medicamenteuze behandeling, uitleg en voorlichting te geven aan de patiënten en overleg met specialisten . De arts is medeverantwoordelijk voor het bewaken van het behandeltraject en koppelt de bevindingen en resultaten terug aan de verwijzer.
Profiel: Transcare-pijn zoekt:
• een gemotiveerde, BIG-geregistreerde (basis)arts met specifieke affiniteit met (chronische) pijn en trans- of
multidisciplinair samenwerken.
• u bent sociaal vaardig en een teamspeler.
• U beheerst goede gespreksvaardigheden om adequaat inzicht te krijgen in alle aspecten van iemands complexe
pijnproblematiek. Deze gespreksvaardigheden stellen u in staat om deze inzichten – en die van het gehele team
– op begrijpelijke wijze terug te koppelen naar de patiënt.
• u bent empathisch en betrokken en beschikt over een gezonde portie relativerend vermogen.

Transcare-pijn biedt: Een jonge, dynamische werkomgeving in een professioneel en betrokken team. Transcare-pijn biedt gedegen scholing over de diverse aspecten van pijn en de behandeling daarvan. Transcare-pijn biedt training-on-the-job om het werken volgens de Transcare-systematiek mogelijk te maken en te ondersteunen. De functie is ingeschaald in FWG 70 conform de CAO GGZ.

Informatie: Nadere informatie over de vacature en over Transcare-pijn kunt u verkrijgen bij de heer dr. D. Keizer, algemeen directeur. M: info@transcare.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, kunt u vergezeld van uw curriculum vitae, richten aan de heer dr. D. Keizer per mail info@transcare.nl .

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *