Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Transcare zoekt (psychosomatisch) fysiotherapeut

26 januari - 2018

Transcare-pijn is een transdisciplinair pijnteam dat mensen behandelt volgens de laatste medisch-wetenschappelijke inzichten (evidence-based). De behandeling heeft tot doel om de patiënt inzicht te geven in de – vaak complexe – problematiek, handvaten te bieden om op de juiste wijze om te gaan met pijn en of vermoeidheid en zo te komen tot minder pijn en een verbeterde kwaliteit van leven. Een dergelijke behandeling is een integrale behandeling waarin de patiënt en diens zorgvraag centraal staat. Behandelaars werken nauw met elkaar samen volgens de transdisciplinaire principes van samenwerking.

Transcare-pijn is per direct op zoek naar een
(psychosomatisch) fysiotherapeut m/v
16 – 24 uur per week

om deel te nemen in een transdisciplinair team in m.n. Heerenveen maar evt. ook eerst in Groningen.
Het transdisciplinair pijnteam: Het team bestaat – naast een fysiotherapeut – uit een arts en een (GZ-)psycholoog. De taak van de fysiotherapeut binnen het team is om de pijnproblematiek van de patiënt in kaart te brengen vanuit een fysiotherapeutische invalshoek. In overleg met de andere teamleden wordt een bio-psycho-sociale diagnose geformuleerd, welke teruggekoppeld wordt naar de patiënt door middel van pijneducatie.
De fysiotherapeut begeleidt de patiënt tijdens het behandeltraject door bijvoorbeeld oefentherapie en/of cognitief-gedragsmatige behandeling. Veelal gebeurt dit in nauwe afstemming met de behandeling bij een psycholoog. De fysiotherapeut is medeverantwoordelijk voor het bewaken van het behandeltraject en koppelt de bevindingen en resultaten zo nodig terug aan de verwijzer.
Profiel: Transcare-pijn zoekt:
• een gemotiveerde, BIG-geregistreerde fysiotherapeut met specifieke affiniteit met (chronische) pijn en trans-
of multidisciplinair samenwerken. Een registratie als psychosomatisch fysiotherapeut strekt tot de aanbeveling, maar is niet noodzakelijk.
• U bent sociaal vaardig en een teamspeler.
• U beheerst goede gespreksvaardigheden om adequaat inzicht te krijgen in alle aspecten van iemands complexe pijnproblematiek. Deze gespreksvaardigheden stellen u in staat om deze inzichten – en die van het gehele team – op begrijpelijke wijze terug te koppelen naar de patiënt.
• U bent empathisch en betrokken en beschikt over een gezonde portie relativerend vermogen.

Transcare-pijn biedt: Een jonge, dynamische werkomgeving in een professioneel en betrokken team. Transcare-pijn biedt gedegen scholing over de diverse aspecten van pijn en de behandeling daarvan. Transcare-pijn biedt training-on-the-job om het werken volgens de Transcare-systematiek mogelijk te maken en te ondersteunen. De functie is ingeschaald in FWG 55 conform de CAO GGZ.
Informatie: Nadere informatie over de vacature en over Transcare-pijn kunt u verkrijgen bij de heer prof. Dr. C. Paul van Wilgen M: info@transcare.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, kunt u voor 15 februari 2018, vergezeld van uw curriculum vitae, richten aan de heer Prof. Dr. C. Paul van Wilgen per mail info@transcare.nl

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *