Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Onze nieuwe boek met pijnverhalen

17 september - 2016

Onlangs verscheen Pijnproblemen in de praktijk, een casuïstisch georiënteerd boek, samengesteld door Doeke Keizer (huisarts), Paul van Wilgen (psycholoog/fysiotherapeut) en Marten van Wijhe (anesthesioloog) Henk Maassen schreef hierover: het boek dat de lezer wil laten nadenken over ‘alledaagse en minder alledaagse problemen’ die gepaard gaan met de soms bizarre ziektegeschiedenissen van mensen met pijn. Elke casus wordt gevolgd door de vraag ‘Wat zou u doen?’ Vaak zijn meerdere (be)handelopties mogelijk – evidencebased medicine heeft zo zijn grenzen – en in een korte, nauwgezette toelichting presenteren de auteurs steeds hun overwegingen. Een leerzaam boek.

Pijnproblemen in de praktijk, D. Keizer, P van Wilgen en M. van Wijhe, Bohn Stafleu van Loghumschermafbeelding-2016-09-17-om-18-39-37

Reageer

Noordelijke patienten pijn-informatiedag; ‘Pijn heb je niet alleen!?’

6 september - 2016

De week van 26 september – 1 oktober 2016 is uitgeroepen tot ‘De Week van de Pijn’. Waarom? Omdat chronische pijn bij veel mensen voorkomt en het hun levens, en dat van hun naasten, op de kop zet. Aandacht en zorg voor patiënten met chronische pijn kan en moet daarom beter! Chronische pijn is zonder twijfel één van de belangrijkste thema’s en uitdagingen voor de gezondheidszorg.

In de Week van de Pijn worden in Nederland verschillende bijeenkomsten gehouden met als thema Pijn. Stichting Pijn-Hoop, UMCG Beatrixoord, Nij Smellinghe, Transcare-Pijn en Netwerk Chronische pijn Oefentherapeuten hebben de handen inéén geslagen. Op 1 oktober organiseren zij in een gezamenlijk initiatief de Noordelijke informatiedag: ‘Pijn heb je niet alleen!?’
Deze dag bestaat uit twee identieke bijeenkomsten, speciaal voor mensen met chronische pijn:’s morgens in Friesland en ’s middags in Groningen.
In deze bijeenkomsten wordt vanuit verschillende hoeken de problematiek rondom chronische pijn belicht. Een ervaringsdeskundige vertelt over pijn, onbegrip en het belang van lotgenotencontacten. Pijnspecialisten vertellen over de nieuwe inzichten en over de nieuwe rol van patiënten binnen de behandeling van pijn. Ook kunt u zélf verbeteradviezen aangeven in de aandacht en zorg voor chronische pijn!
U kunt zich aanmelden via: www.pijnnoordnederland.nl Op het aanmeldingsformulier kunt u tevens aangeven op welke locatie u het programma wilt volgen en met hoeveel mensen u komt. De bijeenkomst is uitdrukkelijk bedoeld voor mensen met chronische pijn en hun naaste.

Inschrijving is op volgorde van aanmelding. Het aantal plaatsen is beperkt dus meld u snel aan!

3 reacties

Pijn Tool-kit

5 augustus - 2016

De pijnkoolkit is een handig boekje voor patienten met langdurige pijnklachten, het boekje is makkelijk leesbaar en heeft goede tips voor patienten hoe met chronische pijn om te gaan, u kunt de Pijn-Toolkithier gratis downloaden

1 reactie

Transcare team Leeuwarden

4 augustus - 2016

Transcare heeft sinds mei van dit jaar een team in Leeuwarden, in medisch centrum Buitenhove (J.H. Knoopstraat 6, a t/m k 8933 GS Leeuwarden) in samenwerking met Huisartsenpraktijk Kolthof (Mw. Kolthof), Huisartsenpraktijk Butijn (dhr. Butijn), psychologen praktijk S.P.E.L (mw. de Vlieger & dhr. Mol) en fysiotherapie Fysiofriso (Mw. Keuning) worden patienten gezien in teamverband. Alle patienten met pijnklachten krijgen hier een uitgebreide team-intake en uitleg en behandeling voor chronische pijn. Aanmeldingen gaan via info@transcare.nl

2 reacties

Transcare team Buitenpost

12 juni - 2016

Sinds een aantal maanden is Transcare actief in Buitenpost, in samenwerking met de Psychologenpraktijk Buitenpost (Griet de Haan) Huisartsenpraktijk Groenkamp (Ria Blaauwbroek) en Fysiotherapie Buitenpost (Annelet Nickolson & Ane van Rees) worden patienten met langdurige pijnklachten gezien door een door Transcare geschoold pijnteam. Door dit team wordt bij patienten met langdurige pijnklachten door drie disciplines, op één dagdeel, een intake gedaan. Alle drie zullen ze uitgebreid de tijd nemen om uw pijnklachten te begrijpen en te behandelen. Tijd en uitleg staat hierbij hoog in het vaandel.
Aanmeldingen voor dit team in Buitenpost kunnen, uiteraard via de huisarts, gaan naar info@transcare.nl

Reageer

Transcare zoekt arts

2 mei - 2016

Voor onze vestiging in Groningen zijn wij per 1-7-2016 op zoek naar een basisarts die affiniteit heeft met multidisciplinair werken en affiniteit heeft met het werken met patienten met pijnklachten.

Transcare-pijn is een transdisciplinair pijnteam dat mensen behandelt volgens de laatste medisch-wetenschappelijke inzichten (evidence-based). De behandeling heeft tot doel om de patiënt inzicht te geven in de – vaak complexe – problematiek, handvaten te bieden voor een actieve copingstijl en zo mogelijk te helpen om te komen tot minder pijn. Een dergelijke behandeling is een integrale behandeling waarin de patiënt en diens zorgvraag centraal staat. Behandelaars werken nauw met elkaar samen volgens de transdisciplinaire principes van samenwerking.

Transcare-pijn zoekt per juli 2016 hiervoor een
Basisarts (anios) m/v
24 uur per week

om deel te nemen in een transdisciplinair pijnteam.
Het transdisciplinair pijnteam: Het team bestaat – naast een arts – uit een (GZ-)psycholoog en een fysiotherapeut. De taak van de arts binnen het team is om de pijnproblematiek van de patiënt in kaart te brengen vanuit een medische invalshoek, en hiervan verslag uit te brengen in het teamoverleg. De andere teamleden doen hetzelfde, ieder vanuit zijn/haar eigen professionele achtergrond. In overleg met de andere teamleden formuleert de arts een bio-psycho-sociale diagnose en koppelt deze terug naar de patiënt.
De arts begeleidt de patiënt tijdens het behandeltraject door bijvoorbeeld het afbouwen van medicatie, de start met een nieuwe medicamenteuze behandeling, uitleg en voorlichting te geven aan de patiënten en overleg met specialisten . De arts is medeverantwoordelijk voor het bewaken van het behandeltraject en koppelt de bevindingen en resultaten terug aan de verwijzer.
Profiel: Transcare-pijn zoekt:
• een gemotiveerde, BIG-geregistreerde basisarts met specifieke affiniteit met (chronische) pijn en trans- of multidisciplinair samenwerken.
• u bent sociaal vaardig en een teamspeler.
• U beheerst goede gespreksvaardigheden om adequaat inzicht te krijgen in alle aspecten van iemands complexe pijnproblematiek. Deze gespreksvaardigheden stellen u in staat om deze inzichten – en die van het gehele team – op begrijpelijke wijze terug te koppelen naar de patiënt.
• u bent empathisch en betrokken en beschikt over een gezonde portie relativerend vermogen.
Transcare-pijn biedt: Een jonge, dynamische werkomgeving in een professioneel en betrokken team. Transcare-pijn biedt gedegen scholing over de diverse aspecten van pijn en de behandeling daarvan. Transcare-pijn biedt training-on-the-job om het werken volgens de Transcare-systematiek mogelijk te maken en te ondersteunen. De functie is ingeschaald in FWG 70 conform de CAO GGZ

Informatie: Nadere informatie over de vacature en over Transcare-pijn kunt u verkrijgen bij de heer dr. D. Keizer, algemeen directeur. M: info@transcare.nl. Uw schriftelijke sollicitatie, kunt u per direct, vergezeld van uw curriculum vitae, richten aan de heer dr. D. Keizer per mail info@transcare.nl .

Reageer


Nieuwsbrief IASP belang van bewegen bij gewrichtspijn

29 maart - 2016

In de laatste nieuwsbrief van de International Association for the Study of Pain (IASP) wordt het belang van bewegen voor mensen met chronische gewrichtsklachten beschreven. De nieuwsbrief bij ons op te vragen info@transcare.nl

Schermafbeelding 2016-03-29 om 20.06.04

Reageer


Transcare-pijn steunt Week van de Pijn

14 maart - 2016

weekvandepijnlogo

De week van de pijn (26 september – 1 oktober 2016) is een onafhankelijk initiatief van de stichting Happy Motion onder leiding van documentairemaker Pim Giel, in nauwe samenwerking met diverse brancheorganisaties en patiëntenverenigingen. Het doel van de WvdP is om meer aandacht te vragen voor chronische pijn.

De Week van de Pijn bestaat uit twee congressen, diverse landelijke events, de lancering van nieuw educatief materiaal en de première van de film ‘Om gek van te worden’. Deze film bestaat uit drie delen: kind, volwassene en oudere, die alle drie gedurende een jaar worden gevolgd. Het programma wordt ingevuld door de samenwerkende partijen. Op de website www.pijnsamen.nl van de stichting valt hierover meer te lezen.

Dr. Doeke Keizer zal bij de opening van het congres op 28 september in Filminstituut Nederland Eye in Amsterdam spreken over waarom het niet lukt om chronische pijn goed te behandelen. En wat kan de huisarts doen? Ook zal hij benadrukken dat het voor adequate zorg noodzakelijk is om goed samen te werken.

Reageer