Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Transcare Groningen-IPGGZ

Sinds 2015 werkt Transcare nauw samen met IPGGZ in Groningen. Het betreft hier de behandeling van patienten met langdurige pijnklachten maar ook met chronische vermoeidheid klachten. De patiënten diagnostiek en behandeling vindt plaats in een multidisciplinair team met arts, psycholoog en fysiotherapeut binnen de SGGZ.
De kosten voor diagnostiek en behandeling worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Transcare kan dit met uw toestemming voor u afhandelen met uw zorgverzekeraar. De kosten worden dan zonder uw tussenkomst met uw zorgverzekeraar afgehandeld. De kosten voor onze hulp tellen echter wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. Voor patiënten die hulp nodig hebben maar hier om financiële redenen vanaf moeten zien (een uitkering hebben) kunnen we tegemoet komen in het eigen risico. Voor een behandeling is een verwijzing van uw huisarts of een specialist wel nodig.
Deze verwijzing dient gedaan te worden naar IPGGZ-Transcare. Voor informatie kunt u ons mailen via info@transcare.nl.
Verwijzingen kunnen via de post of mail en via zorgdomein (psychiatrie/somatoforme stoornis/pijnstoornis).

Transcare werkt in de behandeling binnen de SGGZ samen met IPGGZ en Interfysio. Ook behandelingen binnen de BGGZ zijn mogelijk.

Ons bezoekadres voor patiënten in Groningen is Canadalaan 10-b, postcode 9728 EE (gezondheidscentrum corpus).