Transcare, de individuele totaalaanpak voor patiënten met chronische pijn

Cursus op maat

Wij geven er de voorkeur aan een cursus op maat aan te bieden, afhankelijk van uw eigen behoefte. We kunnen voor uw praktijk, een groep therapeuten, psychologen, artsen of een samengestelde groep een cursus samenstellen. Wat daarin aan de orde moet komen, willen we graag met u bespreken. Uiteraard kunnen we daarbij ook andere experts laten meewerken. Als u een idee hiervoor hebt laat het ons weten dan kunnen we met u meedenken en voor u en uw collega’s bij u in de buurt iets organiseren. Stuur ons gerust een mail met uw vraag!

In ons onderstaande menu vindt u verschillende ‘ingrediënten’ waaruit u een cursus kunt samenstellen. Bent u meer geïnteresseerd in een voordracht over een specifiek onderwerp? Dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Mogelijke ingrediënten voor een cursus of voordracht

Chronische pijn en sensitisatie

 • De verschillende pijnsoorten komen aan de orde, evenals hoe deze neurofysiologisch worden verklaard.
 • De wetenschappelijke stand van zaken wordt uitgelegd: hoe ontwikkelt sensitisatie zich binnen het centrale zenuwstelsel?
 • Perifere en centrale sensitisatie worden toegelicht, evenals op welke wijze psychosociale factoren een rol spelen bij dit proces.
 • Er wordt ingegaan op de verschillende onderhoudende factoren van sensitisatie en chronische pijn.

Diagnostiek bij chronische pijn

 • Tot dit cursusonderdeel behoren het gebruik van vragenlijsten bij chronische pijn, het uitvoeren van diagnostiek binnen het biopsychosociale model en hoe bij een patiënt met chronische pijn een biopsychosociale analyse kan worden gemaakt.
 • Ook wordt aandacht besteed aan communicatievaardigheden en het stellen van de juiste vragen om chronische pijn en sensitisatie goed te begrijpen.

Pijneducatie en communicatie

 • In deze cursus wordt uitleg gegeven over het sensitisatiemodel en hoe dat kan worden geïntegreerd in de pijneducatie. Verschillende pijneducatiemodellen worden toegelicht. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de biopsychosociale analyse uit de anamnese.
 • Ook zullen communicatievaardigheden en motivational interviewing aan de orde komen. Er zal veel aandacht zijn voor vaardigheidstraining.

Veranderen van gedachten en gedrag van de patiënt met chronische pijn

De cognitief-gedragsmatige benadering is de ‘gouden standaard’ binnen de pijnbehandelingen. In deze cursus zal het begrijpen van gedachten en gedrag van patiënten met pijn worden toegelicht, evenals hoe het veranderen daarvan kan worden toegepast binnen de behandeling.

Graded Activity

De meest gebruikte behandeling bij chronische pijn is Graded Activity. U leert in deze cursus een Graded Activity-behandeling van A tot Z uitvoeren.

Daarnaast bieden we teams begeleiding en advisering bij:

 • Trans/Multidisciplinaire (pijn)teams opzetten en coachen.
 • Transdisciplinaire diagnostiek bij chronische pijn, het opzetten van een Transdisciplinair team,diagnostiek en pijneducatie vanuit een transdisciplinair team.
 • Implementeren van anderhalvelijnszorg

Dankzij onze ruime ervaring met cursussen geven en zorg bieden kunnen we ingaan op uw wensen ten aanzien van de inhoud van de cursus. In overleg met u kunnen we gezamenlijk een cursus samenstellen en een accreditatie aanvragen. De prijs van de voordracht en/of cursus is afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van de cursus.

Wilt u meer informatie?

Neem voor meer informatie neem contact met ons op: stuur uw bericht via de contactpagina van Transcare.

 

<- Terug naar cursus overzicht